Хандивын тоглолт

  • #спорт

Тамирчин хүний хамгийн том дайсан бол гэмтэл бэртэл байдаг. МСБХ-НЫ хамт олон гэмтэл авсан залуу тамирчдадаа туслахаар 2018.03.12 өдөр Хандивийн тоглолт зохион байгуулахаар болсныг дуулгахад таатай байна.

2018 оны 3 сарын 12 -ээс 2018 оны 3 сарын 12
Мэдээний жагсаалт