АНУ-д Магистрын зэрэгт суралцах - Fulbright Alumni Talk

  • #Илтгэл

ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ!

Г.Ариунаа нь 2017 онд Нийлүүлэлтийн Сүлжээний Удирдлагын чиглэлээр Сэйнт Луйсын Их Сургуулийг мастерын зэрэгтэй дүүргэсэн. АНУ-д суралцахаасаа өмнө Г.Ариунаа нь Азийн Хөгжлийн Банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжсэн Хот Байгуулалтын Төсөлд ажиллаж байсан. Одоо тэрээр Оюу Толгой компанид гүний уурхайн төсөлд Гэрээ, Худалдан Авалтын Зөвлөхөөр ажиллаж байна. Түүний ярилцлага нь Америкийн Нэгдсэн Улсад суралцсан өөрийн туршлага болон Фулбрайтын тэтгэлгийн талаар байх болно.

Our speaker for March will be Ariunaa Ganbat, a 2015-2017 Fulbright Fellow. She completed her Master of Science in Supply Chain Management at Saint Louis University, Missouri. Prior to her master’s Ms. Ariunaa worked on an Urban Development Project funded by Asian Development Bank. Currently, she is working as a Contracts and Procurement Advisor at Oyu Tolgoi Underground project. Her talk will focus on her study in the USA and Fulbright experience.

2018 оны 3 сарын 02 -ээс 2018 оны 3 сарын 02
Мэдээний жагсаалт