Minimalism: A Documentary About The Important Things

  • #Бусад

Такс: 5'000 (кофе багтсан)
Хаана: Монголын Залуучуудын Холбооны 3-р давхарт
Хэзээ: 12018 оны 2-р сарын 28-ны 16:00 цагт

Амьдрах хэв маягаа, удаан нэгэн хэвийн байсан зүйлсээ өөрчлөөд үзвэл хэрхэх бол? 

Examining the many levels of minimalism by looking inside the lives of minimalists from various walks of life.

Tax: 5k (coffee included)
See you at 4pm on 28th of February.

2018 оны 2 сарын 28 -ээс 2018 оны 2 сарын 28
Мэдээний жагсаалт